skip to Main Content
Grävmaskin och markutrustning till bra uthyrningsvillkor!
Röjsåg

Röjsåg och grästrimmer Stihl

Röjsåg perfekt för tuff gräsröjning. En riktig tidsbesparare! Används både för slänter, vildvuxen gräsmatta och äng. Arbetet underlättas av styret…

Back To Top